Pogotowie i Szpitale w Katowicach
Info Miasto

 

Wojewdzkie Pogotowie Ratunkowe
Katowice, ul. Powstacw 52/54 tel. 256 19 65
Serwis www

Podstacja Pogotowia Ratunkowego Katowice Ligota
Katowice, ul. Smolna 2 tel. 252 53 43

Podstacja Pogotowia Ratunkowego Katowice Szopienice
Katowice, ul. Bednorza 3 tel. 256 84 05

Podstacja Pogotowia Ratunkowego Katowice Tysiclecie
Katowice, ul. Tysiclecia 88b tel. 254 08 36

Pogotowie Ratunkowe PKP Katowice
ul. Dworcowa 11 tel. 253 83 67


Centralny Szpital Kliniczny
ul. Medykw 14 40-752 Katowice tel. (0-32) 252-59-55

Okrgowy Szpital Kolejowy
ul. Panewnicka 65 40-760 Katowice tel. (0-32) 252-10-91

Szpital Centrum Psychiatrii
ul. Korczaka 27 40-340 Katowice tel. (0-32) 256-82-41 tel. (0-32) 256-82-09 Centrala

Szpital im. E. Michaowskiego
ul. Strzelecka 9 40-954 Katowice tel. (0-32) 251-88-61

Szpital im. J. niadeckiego
ul. Szopienicka 10 40-432 Katowice tel. (0-32) 255-70-17 fax (0-32) 255-70-81


Szpital im. L. Rydgiera
ul. Markiefki 87 40-211 Katowice tel. (0-32) 258-44-36

Szpital im. S. Leszczyskego
ul. Raciborska 26 40-074 Katowice tel. (0-32) 251-52-31 tel. (0-32) 251-52-36 Izba Przyj

Szpital Kliniczny im. A. Mielckiego
ul. Francuska 20 40-027 Katowice tel. (0-32) 259-12-00 centrala

Szpital Kliniczny nr 5
ul. Ceglana 35 40-952 Katowice tel. (0-32) 251-74-11

Szpital Kliniczny nr 7 - Ochojec
ul. Zioowa 45/47 40-570 Katowice tel. (0-32) 252-70-41

Szpital Rejonowy Murcki - Janw
ul. Ociepki 2 40-413 Katowice tel. (0-32) 255-70-19 tel. (0-32) 255-72-29 Centrala

Szpital Rejonowy Murcki - Janw
ul. Sokoowskiego 2 40-749 Katowice tel. (0-32) 255-61-30 tel. (0-32) 255-62-59 Centrala

Zesp ZOZ Zarzdu Suby Zdrowia, MSW i Administarcji Szpitali
ul. Gowackiego 10 40-052 Katowice tel. (0-32) 251-02-11 tel. (0-32) 251-02-16 Centrala

Szpital w. Elbiety SPZOZ
ul. Warszawska 52 40-010 Katowice tel. (0-32) 253-08-31 tel. (0-32) 253-08-36 Centrala

Samodzielny Publiczny Zakad Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Bocheskiego 38a 40-847 Katowice tel. (0-32) 250-15-87 fax (0-32) 250-37-69